Sivuston käyttö­ehdot

Tervetuloa käyttämään Lakeuden Etapin sähköistä asiointia alla mainituin käyttöehdoin ja edellytyksin. OmaEtappi.com palvelun tuottaa Lakeuden Etappi Oy (jäljempänä ”Etappi”). Sivuston teknistä tukea voi pyytää asiakaspalvelustamme. Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Käyttö­ehdot

Sivusto on Etapin tuottama ja ylläpitämä asiakasportaali, jonka immateriaaliset oikeudet ovat Etapilla. Sivuston sisällön tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet sekä tietokoneohjelmat ja kaikki HTML- ja muut koodit, jotka sisältyvät Sivustoon, säilyvät aina Etapilla ja/tai sen lisenssinsaajilla, ja ovat suojattuja tekijänoikeuslakien nojalla.

Sivusto perustuu Etapin kokoamaan ja ylläpitämään tietoon. Rekisterin tiedot perustuvat Etapin ylläpitämän asiakasjärjestelmän tietoihin.

Sivuston sisällön edelleen julkaiseminen ilman Etapin lupaa on kielletty.

Re­kis­te­röi­ty­mi­nen

Sivuston käyttäjätunnukset myönnetään Etapin asiakastietojen perusteella. Sivuston raportointiosioon käyttäjäoikeuksia voi pyytää Etapilta.

Avaamalla ja käyttämällä Sivustoa katsotaan sinun lukeneen ja hyväksyneen nämä käyttöehdot. Mikäli et hyväksy näitä käyttöehtoja tai niiden jotain osaa, sinun ei tule avata eikä käyttää sivustoa.

Sivuston käyttäjät vastaavat toimittamiensa henkilö- ja yhteystietojensa aitoudesta ja ajanmukaisuudesta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat henkilökohtaisia. Käyttäjän on huolehdittava, etteivät ne päädy toisen henkilön käyttöön. Mikäli useampi henkilö käyttää samoja tunnuksia on tunnuksen varsinainen omistaja vastuussa siitä, että kyseisillä tunnuksilla tapahtuva käyttö on näiden käyttöehtojen mukaista.

Etappi voi peruuttaa joko osaksi tai kokonaan käyttäjän käyttöoikeuden, mikäli käyttäjä rikkoo näitä käyttöehtoja.

Sivuston käyttöoikeudet lakkaavat olemasta kun kiinteistön jätehuoltopalvelut ovat lopetettu.

Sivuston käyttäminen

Sivuston käyttäminen on sallittua ainoastaan voimassaolevan lainsäädännön, näiden käyttöehtojen ja hyvän tavan mukaisesti.

Käyttäjä on vastuussa Sivuston tai sen välityksellä toimittamansa tiedon toden- ja asianmukaisuudesta.

Etappi pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että Sivuston sisältö on paikkansapitävää ja ajan tasalla, mutta Etappi ei anna mitään takuita (nimenomaista, epäsuoria tai muita) Sivustolla esiintyvien tietojen luotettavuudesta, paikkansapitävyydestä tai täydellisyydestä.

Käyttäjätunnuksen haltija on vastuussa kaikista käyttäjätunnuksella tehdyistä toimista.

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittely Etapissa tapahtuu EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä löytyy Etapin verkkosivuilta: https://www.etappi.com/fi/lakeuden-etappi-oy/tietosuoja/

Muut ehdot

Etappi pyrkii kykynsä mukaan ylläpitämään Sivuston toimivuutta. Etappi ei kuitenkaan vastaa käyttökatkosten aiheuttamista välittömistä eikä välillisistä vahingoista tai siitä ettei Sivusto ole käytettävissä.

Etappi pyrkii mahdollisuuksiensa mukaan turvaamaan Sivuston tietoturvan. Etappi ei kuitenkaan voi taata Sivuston tietoturvaa tai sen tasoa.

Nämä käyttöehdot tulevat voimaan 1.5.2016 ja ovat voimassa toistaiseksi. Etapilla on oikeus muuttaa tai korvata nämä käyttöehdot yksipuolisesti. Muutoksista tiedotetaan Sivustossa ennen niiden voimaantuloa ja muutokset sitovat niiden tultua voimaan kaikkia käyttäjiä.

Tästä sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaan yleisessä alioikeudessa.